สร้างแคมเปญ
เลือกขอบเขตงาน
สินค้าหรือบริการ
ค่าตอบแทน
เลือกอินฟลูฯ
เขียนบรีฟ
เริ่มแคมเปญ

เลือกสโคปงาน

เลือกสโคปงานที่คุณต้องการให้อินฟลูฯ ทำตาม Social Media ที่คุณระบุ โดย Scope of Work ที่คุณเลือกจะส่งผลต่อราคาของอินฟลูเอนเซอร์ที่ต่างกัน (เลือกได้ 1 Scope of Work ต่อ 1 Social Media)