สร้างแคมเปญ
เลือกขอบเขตงาน
สินค้าหรือบริการ
ค่าตอบแทน
เลือกอินฟลูฯ
เขียนบรีฟ
เริ่มแคมเปญ

เขียนบรีฟ

กรอกรายละเอียดการทำงานที่ต้องการให้อินฟลูฯ ทำ โดยข้อมูลนี้จะถูกส่งให้อินฟลูฯ ที่คุณคัดเลือกในแคมเปญนี้เท่านั้น